Hedge Fonları Nasıl Para Kazanır?

Hedge Fonları Nasıl Para Kazanır?

Hedge fonlarının iç işleyişi, dış görünüşleri kadar zorludur. Çoğu öğrencimiz, fonların yatırımcılarına borçlandırdığı çeşitli ücretlerden ve yatırımcıların bu büyük ücret barajlarına rağmen nasıl para kazanmaya devam ettiğinden habersizdir.

Hedge fonlarının iç işleyişi, dış görünüşleri kadar zorludur. Çoğu öğrencimiz, fonların yatırımcılarına borçlandırdığı çeşitli ücretlerden ve yatırımcıların bu büyük ücret barajlarına rağmen nasıl para kazanmaya devam ettiğinden habersizdir.

Yönetim Ücreti

Yönetim ücreti, riskten korunma fonunun işleyişini devam ettiren gelirdir. Hedge fonunun ofisinin kirası, hedge fon personelinin maaşı ve diğer tüm operasyonel giderler yönetim ücretinden yapılır. Yönetim ücreti genellikle yönetim altındaki varlıkların % 1 ila % 2’si aralığındadır. Bu ücret yıllık rakam olarak ifade edilmesine rağmen, genellikle aylık olarak ücretlendirilir. Fonun büyüklüğü arttıkça, yönetim altındaki varlıkların yüzdesi olarak yönetim ücreti düşmektedir. Daha büyük riskten korunma fonları, ölçek ekonomilerinin yararına olan ve yatırımcılar için daha düşük işlem maliyetleri ile sonuçlanan şeydir.

hedge-fonu-nedir.jpg

Ayrıca, yönetim ücreti fondaki yatırımcının özkaynak değerinden tahsil edilir. Bu nedenle, fon bir kayıp yaşarsa ve varlıkların değeri düşerse, yönetim tarafından yaratılan ücret de o kadar artar. Bu, yönetim teşviklerini yatırımcılarınkiyle uyumlu hale getirir.

Teşvik Ücreti

Teşvik ücreti, fonun performansına dayalı olarak hedge fon yönetimi tarafından tahsil edilir. Örneğin, fon yönetim altındaki varlıklarda % 25’lik bir getiri oluşturuyorsa, % 25’inin bir kısmı, teşvik fon yönetimi tarafından teşvik olarak korunmaktadır. Genellikle, bu üretilen karların yaklaşık % 20’sine çalışır.

Teşvik ücreti, tüm hedge fonları tarafından kullanılmaktadır. Bu ücret, yatırımcıların ve yönetimin teşviklerinin uyumlu olmasını sağlar.

Engel Oranı

Birçok yatırımcı, hedge fonlarının ürettikleri her getiri için bir teşvik ücreti talep etmesinin uygunsuz olacağını düşünmektedir. Örneğin, fon % 3’lük bir getiri oluşturuyorsa ve yönetim bunun üzerinde % 20’lik bir teşvik ücreti alıyorsa, bu adil olmaz.

Hazine bonoları gibi risksiz yatırım yaparak % 3 gibi düşük bir oran oluşturulabilir. Bu tür kötü performanslar ödüllendirilmemelidir.

Bu nedenle, bu fonlar engel oranı kavramını takip eder. Bu oran fondan beklenen asgari kriterdir. Bu kriter üzerinde bir teşvik ücreti ile ödüllendirilir. Ancak, bu seviyeye kadar performans göz ardı edilir. Örneğin, % 3 engel oranı ise ve fon % 8 getiri oluşturur. Bu durumda, teşvik ücreti sadece % 5 ek olarak değil, % 8 oranında tahsil edilir.

Teslim Ücreti

Hedge fonları, yatırımcılara, fonun iyi gitmediğini düşündüklerinde, paralarını elden çıkarma fırsatı verir. Bu tür toplantılar genellikle aylık olarak yapılır. Ancak, bir yatırımcı parasını çıkarmaya karar verirse, diğer yatırımcıların çıkarları da etkilenir.

Örneğin, parayı tasfiye ederken ortaya çıkan işlem maliyetleri vardır. Ayrıca, toplam bütçe azalır ve dolayısıyla yatırım stratejisinin değiştirilmesi gerekir. Bu masrafları telafi etmek ve yatırımcıları paralarını çekmekten caydırmak için müşteriye teslim ücreti ödenir. Bununla birlikte, performansları konusunda çok emin olan birçok fon genellikle böyle bir ücret talep etmez.

Eşik

Hedge fon yatırımcıları, yatırımları büyümekle kalmamış olsalar bile, yönetimin ekstra ücret talep etmesine karşı ihtiyatlıdır. Örneğin, eğer bir hisse senedinin değeri % 20 kadar artarsa, o zaman aynı seviyeye ulaşmak için % 10 geri düşer ve tekrar yükselir, hisse senedinin değeri menzile bağlı olsa bile, hedge fonu teşvik ücretini iki kez tahsil edebilir.

Bu nedenle, yatırımın değeri her seferinde yüksek bir eşik olarak kabul edilir. Bir dahaki sefere teşvik ücreti, sadece taban eşik değeri olarak bu eşiğin değeri kullanılarak ödenir.

Retrospektif Ücret

Hedge fon yönetimi genellikle borçlandıkları teşvik ücretlerini iade etmez. Ancak, bazı hedge fonları daha fazla müşteri çekmek istemektedir. Bu nedenle, fon bir zarara uğrarsa ve teşvik ücreti tahsil edildiyse, fon yönetimi daha önce topladığı ücretin bir kısmını iade eder. Bu, yatırımcıları, hedge fonunun çıkarlarını anladığına ve buna tamamen bağlı olduğuna ikna etmek için yapılır.

money-1428590-1920.jpg

Finansman Ücreti

Bazı hedge fonları yüksek oranda kaldıraçlıdır. Bu kaldıracın elde edilmesi, faiz ödemeleri şeklinde paraya mal olur. Dolayısıyla, bu fonlar bu ödemeleri yatırımcılara bir finansman ücreti şeklinde tahsil etmektedir.

Editör