Hatay'da kuş yolu üzerinde fabrikaya izin veren ÇED raporu iptal edildi

Hatay'da kuş yolu üzerinde fabrikaya izin veren ÇED raporu iptal edildi

Hatay 2. İdare Mahkemesi, Hatay Erzin'deki polipropilen tesisi için verilen ÇED raporunu iptal etti. Mahkeme, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğini ve çevre koruma gerekliliklerine uyulmadığını belirtti. Bu karar, çevre ve doğa koruma çabalarının zaferini temsil ediyor

Hatay 2. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Hatay Erzin'de inşa edilmesi planlanan polipropilen tesisine verdiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunu iptal etti. Mahkeme, bu kararı alırken projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediği ve raporun eksik olduğu sonucuna vardı.

Bakanlık tarafından onaylanan ÇED raporunda, çevresel etkilerle ilgili yeterli ayrıntı ve inceleme yapılmadığı belirtildi. Mahkeme, bu eksikliklerin projenin çevresel etkilerini değerlendirmeyi zorlaştırdığına ve bilimsel dayanaktan yoksun olduğuna karar verdi. Ayrıca, bilirkişilerin incelemesi sonucunda projenin çevresel etkilere karşı yetersiz önlem içerdiği ve bazı türlerin tehdit altında olabileceği sonucuna varıldı.

Özellikle çevresel hassasiyeti yüksek bir bölgede planlanan bu projenin, çevre, doğa ve yerel ekosistemler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişesi taşınıyor. Bilirkişiler, raporda göçmen kuşlar, kurbağalar, sahil kertenkelesi ve deniz canlıları gibi önemli türlerin etkilerinin yeterince değerlendirilmediğine dikkat çekti. Mahkeme, bu eksiklikler nedeniyle ÇED raporunun iptal edilmesine karar verdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, mahkeme kararını memnuniyetle karşılayarak, bölgenin hassas doğasını koruma ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, projenin ithalat bağımlılığını azaltma hedefine rağmen ham maddelerin yurt dışından getirileceği paradoksu üzerinde durdu.