TBMM danışmanlarının isyanı: Tazminat hakkımızı istiyoruz

TBMM danışmanlarının isyanı: Tazminat hakkımızı istiyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Meclis danışmanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Ümit Özlale, danışmanların haklı taleplerine vurgu yaparak, "Bu arkadaşlarımızın ve özellikle danışmanların çok haklı talepleri var. Birincisi, emek veren, güvencesiz ve esnek koşullarda çalışan danışmanlar iş sonu tazminatına sahip değiller. Bu durum, Avrupa Sosyal Şartı'na, ILO'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı" dedi.

Ümit Özlale, Meclis danışmanlarının önemini vurgulayarak, onların katkısının olmadan yasama faaliyetlerinin sürdürülemeyeceğini belirtti. Danışmanların yaşadığı sorunlara çözüm getirilmesi gerektiğini dile getirdi ve özellikle iş sonu tazminatı eksikliğinin bir sorun olduğuna işaret etti. İş sonu tazminatı konusunda geçmişte umut yaratan bir yasa tasarısının rafa kaldırıldığını hatırlattı ve bu durumun danışmanları büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Bu sorunun mutlaka bu dönemde çözülmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ayrıca, danışmanların maaş göstergelerinin artırılması gerektiğini ve tazminat hakkı olmadan esnek ve güvencesiz koşullarda çalışanların alım güçlerinin yıllar içinde azaldığını vurgulayarak, bu konuda iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirtti. Danışmanlara kadro verilmesinin de haklı bir talep olduğunu ifade etti.

Ümit Özlale, danışmanların iş sözleşmelerinde yer alan "Çalışma saat ve koşulları milletvekili tarafından belirlenir" ibaresinin insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi ve bu ibarenin kaldırılması gerektiğini savundu. Aynı görevdeki danışmanların farklı çalışma koşullarına tabi tutulmalarının düzeltilmesi gereken bir olumsuzluk olduğunu da belirtti. Ayrıca, kamu kurumlarından gelen geçici görev danışmanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda yapılması gerekenler olduğunu ifade etti.

Özlale'nin Meclis danışmanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çektiği bu konuşması, danışmanların çalışma koşullarının ve haklarının iyileştirilmesi için bir çağrı niteliği taşıdı.