Bir sonraki süper kıta oluşumu kitlesel yok oluşa neden olabilir

Bir sonraki süper kıta oluşumu kitlesel yok oluşa neden olabilir

Uzak bir gelecek süper kıtanın oluşumunun insan yaşamını ve diğer türleri olumsuz etkileyebileceğini gösteren yeni araştırma raporu iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınmasının hayati bir öneme sahip olduğu vurguluyor

Bristol Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre, dünyadaki kıtaların yaklaşık 250 milyon yıl sonra tek bir süperkıta halinde birleşmesi bekleniyor. Ancak bu süper kıtanın oluşumu, kitlesel yok oluşa ve tüm insan yaşamının sona ermesine neden olabilir.

Araştırma ekibi, gelecekteki iklim koşullarını simüle etmek için gelişmiş süper bilgisayar iklim modellerini kullandı. Sonuçlar, güneşin daha parlak hale gelmesi ve daha fazla enerji yaymasıyla Dünya'nın önemli ölçüde ısınacağını ortaya koydu. Ayrıca, süper kıtanın oluşumu sık sık volkanik patlamaları tetikleyerek atmosfere büyük miktarlarda karbondioksit salacak ve küresel ısınmayı daha da yoğunlaştıracağına dikkat çekildi.

İnsanlar ve diğer memeliler tarih boyunca çeşitli adaptasyonlarla aşırı hava koşullarına karşı hayatta kalmayı başarmışlardır. Ancak bu yeni çalışma, memelilerin üst sıcaklık toleransının nispeten sabit kaldığını ve uzun süre aşırı sıcaklara maruz kalmanın onları savunmasız hale getirebileceğini öne sürmektedir.

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Farnsworth, süper kıtanın oluşumunun kıtasal etki, daha sıcak bir güneş ve artan CO2 seviyeleri nedeniyle artan ısıdan kaynaklanan "üçlü bir darbe" yaratacağını açıkladı. Bu durum, memeliler için yiyecek ve su kaynaklarının kıt olduğu, düşmanca bir ortam yaratacaktır. Yüksek nemle birlikte 40 ila 50 santigrat derece arasındaki sıcaklıkların birçok tür için ölümcül olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, bu korkunç senaryonun gerçekleşmemesi için insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının önemini vurgulamaktadır. Dr. Eunice Lo, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak için net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın aciliyetini vurgulamıştır.

Araştırmacılar, gelecekteki süper kıta olan "Pangea Ultima" için iklim modelleri, tektonik plaka hareketleri, okyanus kimyası ve biyoloji gibi faktörleri dikkate aldılar. Fosil yakıt kullanımının sona erdiği bir senaryo ile CO2 seviyelerinin 600 ppm'nin üzerine çıkabileceğini öngörüyorlar.